Company info

Agencija za privremeno zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju Ryan International.

Sjedište: Ulica Nike Grškovića 5, Zagreb, Hrvatska

OIB: 43787153499

MBS: 05031575

Društvo je upisano u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

For more information contact our office.